שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
הזמנת שירות דואר עוקב באופן מקוון לתקופה ראשונה
דף זה משמש לצורך הזמנה מקוונת של שירות דואר עוקב לתקופה ראשונה. מטעמי הגנה על פרטיותך, מספר ימים לאחר ההרשמה לשירות "דואר עוקב" באמצעות האינטרנט, יישלח מכתב למענך הישן. המכתב יכיל סיסמא ומספר אסמכתא אשר רק באמצעותם ניתן להפעיל את השירות סמוך לתאריך המעבר למענך החדש. אשר על כן, רצוי לבצע את אישור ההפעלה סמוך ככל האפשר למועד המעבר בפועל. השירות יינתן חינם במשך 4 חודשים ממועד הפעלתו.
בקשה להפנית דברי דואר בארץ
1. אנא קרא/י תנאי השירות.
2. הקפד למלא את כל הפרטים בטופס
אבקש להפנות את דברי הדואר הממוענים אל:
על פי הרשימה להלן ובכפוף לתנאי השירות אשר קישור להם מצוי בטופס זה

שדות חובה מסומנים ב  - *
 
פרטי המבקש:
אנא הקלידו שם משפחה, שם פרטי ומספר תעודת זהות בדיוק כפי שהם מופיעים בתעודת הזהות, אין לרשום שמות של חברות ובתי עסק.
*שם משפחה: תואר *שם פרטי *מספר תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת)
פרטי בת / בן זוג:   
בבקשת ההפניה של דברי דואר הממוענים לבני משפחה נוספים מעל גיל 18, המתגוררים במען הקודם הרשום מטה, יש לרשום את שמם הפרטי  
 
 
 
*מס' טלפון:
-
מס' טלפון סלולרי:
-
*דואר אלקטרוני:
 
בבקשה להעביר את הדואר
מהמען הקודם : כתובת מלאה בארץ בלבד
*יישוב *רחוב מס' בית כניסה מס' דירה

 
 
אל המען החדש : כתובת מלאה בארץ בלבד
*יישוב *רחוב מס' בית כניסה מס' דירה


אצל- שם פרטי: שם משפחה:
 
כולל חבילות (ראה תנאי שירות, סעיף 5) אני מתחייב לשלם דמי העברת חבילות אשר יידרשו ממני
 
הבקשה לתקופה: ראשונה
מתאריך
לתשומת לבכם. הפעלת שירות "דואר עוקב" באמצעות רישום באינטרנט ניתנת רק באמצעות קוד שישלח למענכם הקודם בתוך 21 ימי עסקים.לקבלת השירות באופן מיידי יש לבצע את הרישום באמצעות סניף הדואר הקרוב אליכם
 
הצהרת המבקש
אני מעוניין לקבל מאת חברת דואר ישראל בע"מ (להלן: חברת הדואר) את השירותים המפורטים בטופס זה, בכפוף לתנאי השירות אשר קישור להם מצוי בטופס זה להלן, ומסכים כי חברת הדואר תעשה שימוש במידע שמסרתי בטופס זה על מנת ליתן לי את השירותים האמורים. ידוע לי כי המידע בטופס זה נמסר על ידי לשם החזקתו, או השימוש בו במאגרי מידע של חברת הדואר וכן המידע האמור נמסר מרצוני החופשי ובהסכמתי ובלא שיש עלי כל חובה חוקית לעשות כן. ידוע לי כי חתימה בשם אחר ללא סמכות כדין, או מסירת מידע כוזב, מהווים עבירה לפי חוק העונשין.
אני מסכים לאמור לעיל
קראתי את תנאי השירות ואני מאשר אותם
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר