countrie for info @userName Anonymous

החנות דף השער
|לעגלת הקניות | הרשמה | צור קשר | מבצעים | דואר - דף שער | English |
חפש  
החשבון שלי
     מה בחנות
     שירותים נוספים
  עוברים דירה
  הבול שלי
  צפייה בנסח טאבו
  דוחות רשם החברות
     עוד בדואר ישראל
מקצרים את התור בקליק! עכשיו אפשר לקבל שירות בסניף בלי להמתין בתור
שלחו דואר רשום ישירות מהמחשב
My Post האיזור האישי שלך באתר דואר ישראל
Post CashBack להרוויח מהקניות שלך
משפחת הכרטיסים הנטענים של בנק הדואר -רכישה בטוחה יותר בארץ, בעולם ובאינטרנט
 מדיניות החזרות וביטולים

מדיניות החזרות וביטולים

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 ניתן לבטל כל עסקה המתבצעת בחנות המקוונת של דואר ישראל.
לקוחות אשר מבקשים לבטל עסקה צריכים להודיע תוך 14 יום, מיום קבלת המוצר, על ביטול העסקה בכתב לכתובת
דואר אלקטרוני הבאה: sivana@postil.com  או לפקס מספר 03-5643751 ולציין בנושא:
"ביטול עסקה מספר (לציין את מספר ההזמנה)".

במידה שלקוח מודיע על ביטול עסקה לאחר קבלת המוצר, עליו להחזיר את המוצר באריזתו המקורית,
ללא פגם או שינוי במצבו המקורי לכתובת : רח' הרכבת 8 ת"א מיקוד 65116 , ישיר למשרד, דואר ישראל.
במידה שביטול העסקה נדרש מסיבות שאינן אי התאמה או פגם חברת דואר ישראל תגבה 100 שקלים או 5% (הנמוך מבינהם) מגובה העסקה.

להלן תקציר של עסקת מכר מרחוק, מתוך האתר של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה:

עסקת מכר מרחוק

בס' 14 גי לחוק הגנת הצרכן נקבעו הוראות הנוגעות "לעסקאות מכר מרחוק" הכוללות עסקאות של מכר נכס או מתן
שירות בעקבות שיווק מרחוק ללא נוכחות משותפת של הצדדים. "שיווק מרחוק" מוגדר כפנייה של עוסק לצרכן באמצעות
דואר, טלפון, רדיו, טלווויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסמיליה, פרסום קטלוגים או מודעות וכיוצ"ב, כדי
להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים אלא באמצעים האמורים.

מה צריר המוכר לגלות?

בהתאם לחוק חלות על המוכר חובות גילוי פרטים בנוגע לשמו וכתובתו, התכונות העיקריות של הנכס או השירות, שם
היצרן וארץ היצור, מחיר המוצר הכולל גם את הוצאות ההובלה, תנאי תשלום, מועדי אספקה, התקופה בה תהיה ההצעה
בתוקף, האחריות לנכס, פרטים בדבר הזכות לבטל את העסקה ותנאים נוספים החלים על העסקה.

מתי ניתן לבטל?

הצרכן רשאי לבטל עסקה בנכס - בתוך 14 יום מיום קבלת הנכס או ממועד קבלת הפרטים הנדרשים בחוק לפי המאוחר
בעסקה למתן שירות - בתוך 14 יום מביצוע העסקה ובלבד שהביטול נמסר יומיים לפחות לפני המועד בו צריך השירות להינתן.

כיצד להודיע על ביטול?

על הביטול להיעשות במסמך בכתב לעוסק (מומלץ בדואר רשום, כדי להקל על ההוכחה) לצורך זה הודעה בפקסימליה
או בתקשורת אלקטרונית נחשבת הודעה בכתב.

מהן חובות הצדדים במקרה של ביטול

  •  במקרה של ביטול עקב פגם או אי התאמה בין הנכס או השירות לפרטים שנימסרו לצרכן, יחזיר העוסק לצרכן את כספו בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול והצרכן יעמיד את הנכס לרשות העוסק במקום שבו נמסר לו הנכס. 
  • במקרה שהביטול אינו מסיבות אלה, אלא הצרכן פשוט החליט כי -ברצונו לבטל את העסקה, רשאי העוסק לקבל דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם בלבד. מעבר לסכומים אלה לא רשאי העוסק לגבות דמי ביטול נוספים. 
  • הצרכן יחזיר את המוצר במקרה זה למקום עסקו של העוסק. 
  • בכל מקרה של ביטול על פי החוק, על העוסק לבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה.

מהם סוגי המוצרים והשירותים עליהם לא חלות הוראות הביטול בחוק

ההוראות הנוגעות לביטול מכר מרחוק לא חלות על מוצרים פסידים (מוצרים מתכלים, בעלי חיי מדף קצרים), מוצרים שיוצרו
במיוחד בעבור הצרכן, מוצרים הניתנים לשיעתוק או הקלטה או שכפול שאריזתם המקורית נפתחה, למשל תקליטורים וכן
על שירותי הארחה, נסיעה, חופשה או בילוי שמועד קיומם חל בסמוך לעשיית ההסכם כמפורט בחוק.

לעגלת הקניות   |   תקנון החנות   |   מפת האתר   |   צור קשר   |   שירות לקוחות חנות מקוונת   |   מדיניות החזרות וביטולים